www.altmuligmannen.info
Kristen Katerås
   Heim      Kva eg gjer
 
 
                                                           
 
     Litt transport bil m kran/ tipp, gravar og lastar.  Mekanisk/ sveis.                          Det meste som har med tre å gjere.
                                                                                                                             "Små-snikring"- trefelling m.m.
 
 
 
 
                                                              
             
       Innom desse faga - elektrisk/vvs - kan eg gjere småting   
              (som ikkje strider mot lover og forskrifter)                                    "Hoppetuste" kan og leiges ut. Ta kontakt

 
 
         
 
 
        Litt av dette må eg ha for hjelpa!
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heim